ZMENA TERMÍNU

na

30.-31.10. 2021

(bližšie info bude zaslané taktiež mailom všetkým účastníkom do 25.3.)

 

Do termínu 15.10.2021 je možné zrušiť registráciu, pričom bude účastníkovi vrátené štartovné, krátené o stornopoplatok vo výške 5€

Do termínu 15.10.2021 je možné presunúť registráciu v plnej výške na rok 2022 v klasickom ( pevne verím ) termíne 23.-24.4.2022

PREREGISTRÁCIA

Do termínu 20.10.2021 je možné previesť štartovné na iného účastníka

v jeho plnej výške

 

 

BEŽNÉ ŠTARTOVNÉ :

29,80 €  ( 800 CZK  )

 

ZĽAVNENÉ :

15 € ( resp. 420 CZK ) - 65 až 69-roční účastníci + členovia "Lazoklubu"

5 € - účastníci všetkých ročníkov Lazovky

účastníci vo veku 70rokov a viac

čestný členovia Lazoklubu

" klasická generácia dialkoplazov "

 

Zoznam členov LAZOKLUBU ( pomocníci na akciách SG ):

LAZOKLUB