20.-21.04. 2024

ŠTART/CIEĽ - RS PRAŠNÍK DÚBRAVA

POTVRDZOVACÍ MAIL OBDRŽÍTE V ŠKÁLE 1-5 DNÍ

( NIE JE GENEROVANÝ AUTOMATICKY )

 AKTUÁLNA VÝŠKA ŠTARTOVNÉHO JE 37€ (920CZK)

( PLATÍ  OD 15.11. DO 31.12.2023 )

ZĽAVNENÉ ŠTARTOVNÉ :

23 € - 65 až 69-roční účastníci + členovia "Lazoklubu"

13 € - účastníci všetkých ročníkov Lazovky

účastníci vo veku 70rokov a viac

čestný členovia Lazoklubu

" klasická generácia dialkoplazov "

 

V termíne do 5.4.2024 sa pri zrušení účasti bude účastnikovi vrátené

štartovné po odpočítaní stornopoplatku vo výške 5€

V termíne do 15.4.2024 je možné presunutie štartovného

na iného účastníka v jeho plnej výške

 

 

Pokyny k úhrade štartovného poplatku obdržíte

prostredníctvom e-mailu do 3 dní

 

 

     Zoznam členov LAZOKLUBU ( pomocníci na akciách SG ):

LAZOKLUB