VÝŠKA BEŽNÉHO ŠTARTOVNÉHO do 15.2.2021

BEŽNÉ ŠTARTOVNÉ :

29,80 €  ( 800 CZK )

 

Pokyny k úhrade obdržíte mailom po prihlásení do 5 dní

 

ZĽAVNENÉ :

15 € ( resp. 420 CZK ) - 65 až 69-roční účastníci + členovia "Lazoklubu"

5 € - účastníci všetkých ročníkov Lazovky

účastníci vo veku 70rokov a viac

čestný členovia Lazoklubu

" klasická generácia dialkoplazov "

 

Zoznam členov LAZOKLUBU ( pomocníci na akciách SG ):

LAZOKLUB


Do termínu 1.4.2021 je možné zrušiť registráciu, pričom bude účastníkovi vrátené štartovné, krátené o stornopoplatok vo výške  5€

PREREGISTRÁCIA

Do termínu 13.4.2021 je možné previesť štartovné na iného účastníka

v jeho plnej výške

TOPlist