ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PRIEBEHU

Posielané do mailov


ZNAČENIE:

 

Číselné kontroly (označenie a umiestnenie označenia):

Kontrolné štítky v plastovom obale budú umiestnené zo zadnej strany stromu, na ktorom sa nachádza označenie.

 

Pozor, tohto roku budú na trase Lazovky aj tajné číselné kontroly ( max. 3 )!!! Budú umiestnené priamo na trase a dobre viditeľné aj pre šprintérov -)

 

Účasť na podujatí Lazová stovka je dobrovoľná a na vlastné nebezpečenstvo. Organizátori nezodpovedajú za škody na zdraví a majetku účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené.