Do termínu 10.04.2021 je možné zrušiť registráciu, pričom bude účastníkovi vrátené štartovné, krátené o stornopoplatok vo výške 5€

Do termínu 20.04.2021 je možné presunúť registráciu v plnej výške na

iného účastníka

 

ZĽAVNENÉ ŠTARTOVNÉ:

 

21 € - 65 až 69-roční účastníci + členovia "Lazoklubu"

13 € - účastníci všetkých ročníkov Lazovky

účastníci vo veku 70rokov a viac

čestný členovia Lazoklubu

" klasická generácia dialkoplazov "

 

Zoznam členov LAZOKLUBU ( pomocníci na akciách SG ):

LAZOKLUB