22.-23.04. 2023 

ŠTART/CIEĽ - RS PRAŠNÍK DÚBRAVA

 

PRIHLASOVANIE  CEZ NASLEDUJÚCI LINK

 

  AKTUÁLNA VÝŠKA ŠTARTOVNÉHO JE 32,50€ (800 ČK)

PLATÍ DO 15.2.2023

 

ZĽAVNENÉ ŠTARTOVNÉ :

20 € - 65 až 69-roční účastníci + členovia "Lazoklubu"

13 € - účastníci všetkých ročníkov Lazovky

účastníci vo veku 70rokov a viac

čestný členovia Lazoklubu

" klasická generácia dialkoplazov "

 

Pokyny k úhrade štartovného poplatku obdržíte

prostredníctvom e-mailu v priebehu niekoľkých dní

 

Do termínu 10.04.2023 je možné zrušenie registrácie a vrátenie štartovného po odpočítaní stornopoplatku 5€

 Do termínu 17.04.2023 je možné presunúť registráciu                              v plnej výške na iného účastníka

 

Zoznam členov LAZOKLUBU ( pomocníci na akciách SG ):

LAZOKLUB