Od štartu (Základná škola Komenského vo Vrbovom) ideme smerom k hlavnej ceste na Chtelnicu. Tu za potravinami na pravej strane odbočíme vpravo hore vlastným značením povedľa židovského cintorína uličkami až k menšej kaplnke. Pokračujeme stále mierne do kopca, asfaltka sa mení na spevnenú a neskôr na širšiu poľnú cestu. Prechádzame popod elektrické vedenie. Pri stočení poľnej doprava pokračujeme rovno v našom smere a povedľa úzkeho stromového porastu vchádzame do lesa. Tu hneď odbočujeme doľava do prudšieho kopca a potom sa pomaly ztáčame vpravo smerom k Tlstej Hore. Pred ňou sa na križovatke lesných ciest obrátime vľavo do protismeru a narazíme na prvú kontrolu (K0).

Pokračujeme stále vlastným značením lesnou cestou , postupne povedľa obory. Pred Malou Pecou odbočujeme na križovatke vpravo. Cestička postupne klesá popod Veľkú Pec, sledujeme stále vlastné značenie. Na našu trasu sa počase pripojí "lopašovské značenie (bodka v polkruhu)". Takto pomaly klesneme do Pustej Vsi, kde sa napojíme na zelenú značku vedúcu zľava od Dobrej Vody. Pokračujeme touto zelenou smerom vpravo a tá nás prevedie Dolnou Pustou Vsou až na križovatku s modrou, ktorá prichádza sprava od Hornej Pustej Vsi. Po tejto modrej pokračujeme rovno úzkou asfaltkou a alejou sa dostaneme k ohradenej vodárni. Obchádzame ju zľava a na jej konci prudko odbočíme modrou vpravo popri pletive a následne prudko hore škrabákom na hrebeň. Stále ideme viacmenej hrebeňom po modrej značke až k miestu, kde sa modrá stáča prudko doprava dole. My sa v našom smere držíme vlastného značenia (v tomto úseku opäť značenie kopíruje miestne "lopašovské" značenie (bodka v polkruhu), ktoré nás privedie približne vrstevnicovo po necelom polkilometri na lesnú križovatku, kde sa dáme vpravo prudším klesaním v žľabe až dole do Lopušnej doliny, kde natrafíme zase na modrú a po nej vľavo príjemnou poľnou prídeme až k rázcestníku so žltou, kde naľavo na strome narazíme na ďalšiu kontrolu - Lopušnú (K1).

Odtiaľ pokračuje krátkou žltou hore a dole popri kostole a Štefánikovom dome na námestie  do Košarísk, žltou prejdeme až do Dolných Košarísk a tu pri autobusovej zastávke sa stáča žltá vpravo cez lúku hore smerom na hrebeň Bradla. Tu od smerovníka pokračujeme už zelenou vľavo hore až na prvú živú kontrolu pri pamätníku  na Bradle (K2).

Z kontroly pokračujeme červenou povedľa bývalej chaty dole cez kopanice, sledujeme červenú a po vyjdení z lesa cez lúku dole sa dostaneme do Priepastného. Tu ideme chvíľku asfaltkou až k penziónu Stará škola. Hneď za ním doprava a zase mierne vpravo nás červená vyvedie popri zopár domkoch na lúku a po nej hore popri drevených koloch natrafíme na zopár schodíkov, kde sa na strome v strminke nachádza kontrola Holubací vrch (K3).

Pokračujeme vľavo držiac sa červenej lúkami a chvíľku lesom a dostaneme sa na kraj poľa. Pokračujeme priamo krížom cez pole pozdĺž pásu kríkového porastu a cca. po 1 km vchádzame do obce Polianka, kde odbočujeme vľavo na cyklocestu, ktorá nás postupne privedie na hlavnú cestu "Brezová - Myjava" (zvýšíť opatrnosť - frekventovaná cesta !). Na nej odbočíme vľavo a následne hneď odbočíme na križovatke vpravo na vedľajšiu cestu (smer Senica). Po nej ideme cca 3 km a odbočujeme opäť vpravo (cesta na Turú Lúku a Myjavu). Po cca 1300 metroch sa dostávame na modrú značku a ňou pokračujeme vľavo až k väčšej horárni Lesana. Tu sa modrá stáča vpravo ešte chvíľku zpevnenou cestou a následne vchádza do lesa, kde stúpa na spevnenú cestu smerom k zrúcanine Branč. Z asfaltky odbočujeme vľavo vlastním značením "malým hrebienkom" až k zrúcanine (možnosť poprechádzať sa po zrúcanine) a následne zbiehame dole až k druhej živej kontrole Podbranč - Podzámok (K4).

Ďalej pokračujeme už žltou po ceste a následne vpravo zpevnenou asfaltkou do Hornej Doliny, kde pretneme hlavnú cestu Sobotište - Myjava (pozor, veľmi frekventovaná !) a následne začíname stúpať nad obec , kde sa zo žltej odpojíme vpravo cez lúku vlastným značením na červenú značku, ktorou pokračujeme vpravo. Postupne prechádzame miestnymi kopanicami. Z červenej sa odpájame ešte pred hlavnou cestou na Vrbovce vľavo na lúke a povedľa lesného porastu sa dostávame na poľnú cestu, ktorá nás privedie postupne na zelenú TZ idúcu od hlavnej cesty a ňou vľavo schádzame k ďaľšej živej kontrole -  Vrbovce (K5).

Od námestia pokračujeme modrou vpravo po hlavnej a následne odbočíme vľavo , kde nás modrá vedie okolo záhradkárskej oblasti až k mostíku cez potôčík Teplica . Po ňom prejdeme vľavo na širšiu poľnú cestu, ktorá nás prevedie údolím až ku usadlosti Rovenky. Odtiaľto nás vlastné značenie vyvedie od osamelého rodinného domu mierne do kopca k turistickému   rázcestníku "U tří kamenú". Odtiaľto vľavo už len zelenou TZ a poľnou cestou sa mierne kľukato dostaneme ku Kuželáku – romantickému veternému mlynu. Pokračujeme zelenou trocha strmšie do kopca. Tu naľavo nájdeme na "tajuplnom strome" kontrolu Nad Kuželákom (K6).

Pokračujeme ešte chvíľku zelenou, z ktorej odbočíme doprava v lesnom výseku a po vlastnom značení, ktoré nás privedie popri el.ohradníku vľavo, následne vpravo a potom rovno postupne klesneme kríkovou alejou ponad železničné koľaje cez hlavnú cestu až k miestnej rozhľadni "Dráhy". Odtiaľto skratkou vlastným značením povedľa kríkového porastu do mierneho kopčeka nad obcou Javorník nad Veličkou prídeme na poľnú cestu , po ktorej ideme vpravo. Cesta sa stočí doľava dole a privedie nás na kraj obce (úsek Rozhladňa - Filipovské údolie samozrejme môžeme ísť menšou obchádzkou cez obec Javorník nad Veličkou), kde už pokračujeme zelenou po hlavnej vpravo do  Filipovského údolia až k živej kontrole v rekreačnom stredisku Filipov (K7).

Pokračujeme asfaltkou ďalej údolím zelenou až na koniec kde stojí zaujímavá lesná chata - Megovka. Odtiaľto začína zelená prudšie stúpať lesom a na tejto lesnej ceste natrafíme v úseku kde sa cesta stáča vpravo na kontrolu Nad Megovkou (K8).

Značka ďalej pokračuje hore lesno-lúčnou časťou, treba si tu dávať pozor na značenie. Postupne nás zelená privedie na kraj lesa - rázcestník Kubíkov vrch, kde sa stočí vľavo okrajom lesa a pomaly ďalej stúpa až na hraničný hrebeň, kde sa stretáva s červenou značkou. Tou potom pokračujeme vľavo  popri Dibrovovom pomníku stále hore, pretneme lesnú asfaltku a posledným strmším stupákom sa dostaneme na lúku odkiaľ už pred nami vidíme vysielač Veľkej Javoriny. Popri ňom zídeme asfaltkou asi pol kilometra nižšie až k turistickej Holubyho chate. V nej sídli štvrtá živá kontrola - Veľká Javorina (K9).

Odtiaľto sa pohneme už po modrej smerom, z ktorého sme prišli. Modrá potom vľavo strihá trasu dole semtam lesom, ak je však už tma je lepšie ísť dole stále asfaltkou. Prejdeme dvoma menšími osadlosťami a dostaneme sa do Cetuny, kde na križovatke stojí ranč s reštauráciou. Zabočíme doprava po asfaltke stále modrou. Po pár sto metroch odbočí modrá zase doprava a začne stúpať oblúkom okolo malého kostolíka na kopci až k posledným domčekom pod lesom. Tu vojde na chvíľku do lesa, po vyjdení z neho pokračujeme krížom cez lúčku, neskôr sa stočíme vľavo zase na moment lesom a prídeme až ku schodíkom, po ktorých vykráčame až k pamätníku ROH, kde za ním pri smerovníku na mohutnejšom strome je umiestnená desiata kontrola - Vrch ROH (K10).

Pokračujeme rovno v smere, z ktorého sme prišli, krátko úzkou cestičkou pomedzi kríky a potom postupne klesáme ihličnatým lesom po modrej až vyjdeme na lúku, kde sa dáme vpravo poľnou cestou popri lese, ktorá nás asi po kilometri ostrejšie vľavo privedie na asfaltku, ktorou pokračujeme vpravo do obce Lubina. Prejdeme hlavnou cestou celú dedinu, kde sa TZ zmení na zelenú. Asfaltka nás za dedinou vyvedie na hlavnú cestu vedúcu do Starej Turej. Tú prekrižujeme a vedľa motorestu vchádzame do Hrušového. Opäť prejdeme dedinou až k smerovníku, na križovatke, kde odbočíme doprava a postupne nás asfaltka vyvedie do mierneho kopca a potom pri posledných domoch vpravo sa cez „tvárnicovú cestu“ a neskôr už poľnou cestou dostaneme do lesa, kde nás zelená prevedie mierne stúpajúc až k ostrej odbočke doprava.na kontrolu - Vaďovský vrch (K11).

Pokračujeme ďalej už miernym klesaním sa dostaneme na ľavej strane na okraj Višňového. Prejdeme dedinou cez železnicu a dostaneme sa až k staréhu hostincu, kde sa asfaltka stáča doľava. My ideme stále rovno popri hostinci na lúčku, kde nás čaká posledná živá kontrola - Višňové (K12).

Od kontroly stúpame strmo hore zelenou necelý kilometer na hrebeň, kde sa stretávame s modrou TZ. Tou už pokračujeme vpravo kľukato prevažne hrebeňom najprv širšou, neskôr užšou cestičkou na spojnicu so žltou značkou, ktorá sa pripája zprava. Tieto dve značky (dá sa ísť aj starou modrou vľavo – cesty sa pod kontrolou spoja) nás postupne vyvedú cez Malý až na Veľký Plešivec, na ktorom stojí mohutný vrcholový kríž. Pokračujeme a hneď na prvom klesaní narazíme na pravej strane na veľký strom s poslednou číselnou kontrolou - Veľký Plešivec (K13).

Pokračujeme ďalej pričom pozorne sledujeme modrú, a šípky na križovatkách a po poslednom miernom stúpaní sa dostaneme do malej osadlosti Ošmek. Prejdeme ňou asfaltkou až na koniec popri smerovníku a stále v "smere jazdy" (krížom cez asfaltku) prejdeme lúčkami a opäť sa dostaneme do lesa, ktorým už klesáme až na kraj lúky nad Šípkovým. Tu pri vyústení z lesa nás mierne vľavo širšia poľná dostane až  do samotnej dediny, kde v strede pri miestnom hostinci končí modrá TZ. Tu za hostincom sa tiež nachádza posledná živá kontrola  - Šípkové (K14). . Pokračujeme rovno hlavnou a za dedinou odbáčame vľavo na vlastné značenie, ktoré nás povedie vedľa potôčika Šipkovec na okraj Vrbového a odtiaľ cez mesto do cieľa - Základnej školy Komenského.

 

TOPlist