AKTUÁLNE : PLNÝ STAV

V PRÍPADE UVOĽNENIA MIEST BUDE PRIHLASOVANIE

OTVORNÉ NAJBLIŽŠIE K : 1.3.2020


 

V PRÍPADE NEZROVNALOSTÍ PÍŠTE PROSÍM NA KONTAKTNÉ MAILY, ĎAKUJEM -)

AKTUÁLNA VÝŠKA ŠTARTOVNÉHO 

BEŽNÉ :

29 € ( resp. 750 KČ ) (2. Vlna )

 

ZĽAVNENÉ :

14 € ( resp. 365 CZK ) - 65 až 69-roční účastníci + členovia "Lazoklubu"

10 € - účastníci všetkých ročníkov Lazovky

4 € - účastníci od veku 70 rokov + čestní členovia "Lazoklubu"

Zoznam členov LAZOKLUBU ( pomocníci na akciách SG ):

LAZOKLUB

Úhradu štartovného, ak je to možné, prosím zrealizovať

do 5 dní od prihlásenia

 

Do poznámky prosím napísať Vaše celé meno a ročník narodenia

Záujemcovia z iných štátov ako SR a ČR môžu uhradiť štartovný poplatok na mieste štartu, pričom výška štartovného v tomto prípade závisí od dátumu prihlásenia uvedeného na webe.

STORNO REGISTRÁCIE

Do termínu 5.4.2020 je možné zrušiť registráciu, pričom bude účastníkovi vrátené štartovné, krátené o stornopoplatok vo výške  5€

PREREGISTRÁCIA

Do termínu 12.4.2020 je možné previesť štartovné na iného účastníka

v jeho plnej výške

TOPlist