PRIHLASOVANIE POZASTAVENÉ

 

V PRÍPADE NEZROVNALOSTÍ PÍŠTE PROSÍM NA KONTAKTNÉ MAILY, ĎAKUJEM -)

 AKTUÁLNA VÝŠKA ŠTARTOVNÉHO 

BEŽNÉ :

27 € ( resp. 700 KČ ) - do 20.1.2019(2. Vlna )

29 € ( resp. 740 KČ ) - od 21.1.2019(3. Vlna )

 

 

ZĽAVNENÉ :

13 € ( resp. 340 CZK ) - 65 až 69-roční účastníci + členovia "Lazoklubu"

10 € - účastníci všetkých ročníkov Lazovky

3 € - účastníci od veku 70 rokov + čestní členovia "Lazoklubu" + finišeri Lazovky v roku 2016 s časom pod 12 hodín ( úhrada pri prezentácii )

Zoznam členov LAZOKLUBU ( pomocníci na akciách SG )

nájdete tu v sekcii  "TU" :

Úhradu štartovného, ak je to možné, prosím zrealizovať

do 5 dní od prihlásenia

Účty pre úhradu štartovného :

 

SLOVENSKO (FIO BANKA):

ČÍSLO ÚČTU : 2200962414/8330

IBAN : SK42 8330 0000 0022 00962414

SWIFT(BIC) : FIOZSKBA

 

ČESKÁ REPUBLIKA: FIO BANKA

ČÍSLO ÚČTU : 2200962414/2010

IBAN : SK42 2010 0000 0022 0096 2414

SWIFT(BIC) : FIOBCZPP

 

Do poznámky prosím napísať Vaše celé meno a ročník narodenia

Záujemcovia z iných štátov ako SR a ČR môžu uhradiť štartovný poplatok na mieste štartu, pričom výška štartovného v tomto prípade závisí od dátumu prihlásenia uvedeného na webe.

 

STORNO ÚČASTI

Do termínu 1.4.2019 sa pri zrušení vracia účastníkovi štartovné krátené o STORNOPOPLATOK vo výške 5€

 

PREREGISTRÁCIA

Do termínu 7.4.2019 je možné previesť štartovné na iného účastníka v jeho plnej výške

TOPlist